star 3
star 2
star 1

historia

historia

Przedszkole nr 75 zwane od kilku lat „Tęczowym przedszkolem” zostało powołane do życia 1 lutego 1977 r.. Działalność rozpoczęło 1 lutego 1978 r. Utworzenie placówki związane było z potrzebami wciąż rozbudowującego się osiedla „Lazurowa”. Dużym atutem jest położenie przedszkola w centrum osiedla, z dala od tras szybkiego ruchu. Placówka mieści się w wolnostojącym parterowym budynku. W ogrodzie  przedszkolnym znajdują się drzewa i rośliny, oraz plac zabaw wyposażony w odpowiedni sprzęt do zabaw na świeżym powietrzu. Od roku 1 września 2017 roku dyrektorem placówki jest Pani mgr Justyna Masłowska.
Przedszkole jest czynne w godzinach 7.00 – 17.00. Uczęszcza do niego 125 dzieci w wieku 3-6 lat przydzielonych do pięciu oddziałów. Każda grupa ma swoją wyposażoną w dostosowane do potrzeb oraz możliwości dzieci zabawki i pomoce dydaktyczne  salę z łazienką.

Grupy posiadają swoją nazwę, która została wybrana przez dzieci:

  • Grupa I – Słoneczka;
  • Grupa II – Misie;
  • Grupa II – Kotki;
  • Grupa IV – Gwiazdeczki;
  • Grupa V – Chmurki.

W placówce zatrudnieni są nauczyciele z odpowiednimi kwalifikacjami do pracy w przedszkolu i  poszerzający  swoją  wiedzę  przez udział w kursach, warsztatach, szkoleniach. Nasze przedszkole zaspokaja potrzeby edukacyjne wszystkich dzieci, wspomaga i ukierunkowuje rozwój każdego dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Placówka tworzy odpowiednie warunki do rozwoju każdego dziecka. W atmosferze, serdeczności, zachęty i wsparcia, nasz absolwent jest ciekawy świata, rozwija się w harmonii ze swoimi zdolnościami i indywidualnymi potrzebami.