star 3
star 2
star 1

informacje

informacje

Dyrektor – mgr Justyna Masłowska

Przedszkole  nr 75
01-310 Warszawa
ul. Rozłogi 4A
tel./fax.: 22 664 24 06

przedszkole75@poczta.onet.pl
jmaslowska@eduwarszawa.pl

 

STATUT PRZEDSZKOLA
pobierz

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA
pobierz

NUMERY KONT

  • Żywienie konto: 33-10301508-0000000550708051
  • Rada rodziców konto: 58-10201185-0000460200114850

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-17:00. W tym czasie odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycieli oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.

Organem prowadzącym jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawa. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty.

Przedszkole nr 75 od kilku lat zwane „Tęczowym przedszkolem”:

  • prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego
  • dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasady powszechnej dostępności
  • zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie do pracy w zawodzie
  • jest inicjatorem i organizatorem nowatorskich metod pracy z wychowankami

Jest to wolnostojący, dwuskrzydłowy, parterowy budynek bez podpiwniczenia o konstrukcji drewnianej z wielopłytowych elementów prefabrykowanych. W prawym skrzydle znajdują się szatnie, dwie sale zabaw z łazienkami dla dzieci 3/4 letnich, kuchnia, pomieszczenia gospodarcze, gabinet kierownika gospodarczego. W lewym skrzydle znajdują się szatnie, trzy sale zabaw z łazienkami dla dzieci 4 i 6-letnich, gabinet dyrektora, pokój metodyczny z biblioteką.

Sale zabaw wyposażone są w estetyczne kąciki do zabaw tematycznych, w liczne kolorowe, funkcjonalne i bezpieczne zabawki i pomoce dydaktyczne. W grupie IV, do pracy z dziećmi wykorzystywany jest komputer i tablica multimedialna. Gabinet metodyczny jest bogato wyposażony w środki audiowizualne, flanelogramy o różnej o różnej tematyce, kukiełki, marionetki oraz liczne plansze, tablice graficzne, pomoce i gry dydaktyczne. W przedszkolnej bibliotece znajduje się ponad 1300 pozycji literatury pedagogicznej i dziecięcej. W najnowocześniejsze urządzenia biurowe wyposażony jest gabinet dyrektora, które w znaczący sposób ułatwiają pracę tak dyrektora jak i pozostałym pracownikom.

Łączność na terenie placówki zapewniona jest dzięki nowoczesnej centrali telefonicznej (numery wewnętrzne, przekierowania rozmów itp.) oraz system wideodomofonów.

Ogród przedszkolny

Chlubą przedszkola jest piękny ogród, którego teren w całości przeznaczony jest do zabaw dla dzieci. Trawiaste place do zabaw otoczone są zielenią stanowiącą jednocześnie ochronę przed kurzem i hałasem. Każda grupa ma do dyspozycji teren wyposażony w dostosowany do wieku i możliwości dzieci trwały, bezpieczny i bardzo kolorowy sprzęt terenowy, Na terenie ogrodu rośnie duża liczba drzew umożliwiających dzieciom prowadzenie bezpośrednich obserwacji przyrodniczych we wszystkich porach roku.

Na szczególną uwagę zasługuje teren ogrodu prowadzący do głównego wejścia do przedszkola. Jest to miejsce zagospodarowane na wzór ogrodu botanicznego – oczko wodne, rośliny skalne, pergole z kwiatami, różnorodne drzewa i krzewy. Rodzice przychodzący po dzieci mogą odpocząć na ławeczkach ustawionych w najpiękniejszych zakątkach tej części ogrodu. Odbywają się tu również uroczystości przedszkolne: Dzień Ziemi, Święto wiosny, Pożegnanie przedszkolaka.