star 3
star 2
star 1

informacje

rada rodziców

Adaptacja

Dla każdego dorosłego człowieka nowa sytuacja nie jest łatwa. Na początku czujemy nieśmiałość, dezorientacje, niepewność, a nawet poczucie lęku. Odczuwamy to w mniejszym lub większym stopniu, w zależności od wielu czynników: naszego charakteru, osobowości, poziomu odporności na stresujące nas sytuacje. Tak samo jest i z dzieckiem, które po raz pierwszy przychodzi do przedszkola.

Bezpieczeństwo

To warto wiedzieć

Zasady bezpieczeństwa

1. Dziecko musi znać ważne telefony: do rodziców, do domu, na policję, na pogotowie
2. Dziecko musi znać swoje imię i nazwisko.
3. Nie należy umieszczać napisów z imieniem dziecka na widocznym miejscu.
4. Bez dorosłych dziecko powinno przebywać w grupie

Mała motoryka

Drodzy Rodzice !

Z radością  podejmujemy działania na rzecz stwarzania dzieciom, jak najlepszych szans edukacyjnych w naszym przedszkolu. W trosce o jednolite oddziaływania wychowawcze będziemy informować  o sukcesach i kłopotach dzieci oraz   systematycznie włączać  Państwa do wspierania osiągnięć swoich dzieci. Wspólne działania nauczycieli i rodziców zawsze przynoszą najlepsze efekty i  mają jeden nadrzędny cel: przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Czego rodzice robić nie powinni

To warto wiedzieć

Zasady bezpieczeństwa

1. Dziecko musi znać ważne telefony: do rodziców, do domu, na policję, na pogotowie
2. Dziecko musi znać swoje imię i nazwisko.
3. Nie należy umieszczać napisów z imieniem dziecka na widocznym miejscu.
4. Bez dorosłych dziecko powinno przebywać w grupie