rekrutacja

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Wykaz osób do kontaktu w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2024/2025