O nas

Przedszkole nr 75 w Warszawie zlokalizowane jest w wolnostojącym, parterowym budynku. Jest to placówka, w której nowatorskie metody do pracy
z dziećmi, dbając o ich harmonijny rozwój. 

 

Warunki lokalowe

W prawym skrzydle znajdują się szatnie, dwie sale zabaw z łazienkami dla dzieci 3/4 letnich, kuchnia, pomieszczenia gospodarcze, gabinet kierownika gospodarczego. W lewym skrzydle znajdują się szatnie, trzy sale zabaw z łazienkami dla dzieci 4 i 6-letnich, gabinet dyrektora, pokój metodyczny
z biblioteką. Przedszkole nr 75 w Warszawie zlokalizowane jest w wolnostojącym, parterowym budynku. Jest to placówka, w której nowatorskie metody do pracy z dziećmi, dbając o ich harmonijny rozwój. 

Sale zabaw wyposażone są w estetyczne kąciki do zabaw tematycznych, w liczne kolorowe, funkcjonalne i bezpieczne zabawki i pomoce dydaktyczne.
W grupie IV, do pracy z dziećmi wykorzystywany jest komputer i tablica multimedialna.

Gabinet metodyczny jest bogato wyposażony w środki audiowizualne, flanelogramy o różnej o różnej tematyce, kukiełki, marionetki oraz liczne plansze, tablice graficzne, pomoce i gry dydaktyczne. W przedszkolnej bibliotece znajduje się ponad 1300 pozycji literatury pedagogicznej i dziecięcej.
W najnowocześniejsze urządzenia biurowe wyposażony jest gabinet dyrektora, które w znaczący sposób ułatwiają pracę tak dyrektora jak i pozostałym pracownikom.

 

Ogród przedszkolny

Chlubą przedszkola jest piękny ogród, którego teren w całości przeznaczony jest do zabaw dla dzieci. Trawiaste place do zabaw otoczone są zielenią stanowiącą jednocześnie ochronę przed kurzem i hałasem. Każda grupa ma do dyspozycji teren wyposażony w dostosowany do wieku i możliwości dzieci trwały, bezpieczny i bardzo kolorowy sprzęt terenowy. Na terenie ogrodu rośnie duża liczba drzew umożliwiających dzieciom prowadzenie bezpośrednich obserwacji przyrodniczych we wszystkich porach roku. Na szczególną uwagę zasługuje teren ogrodu prowadzący do głównego wejścia do przedszkola. Jest to miejsce zagospodarowane na wzór ogrodu botanicznego – oczko wodne, rośliny skalne, pergole z kwiatami, różnorodne drzewa
i krzewy. Rodzice przychodzący po dzieci mogą odpocząć na ławeczkach ustawionych w najpiękniejszych zakątkach tej części ogrodu. Odbywają się tu również 
uroczystości przedszkolne: Dzień Ziemi, Święto wiosny, Pożegnanie przedszkolaka.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.